BĄDŹ NA BIEŻĄCO
AKTUALNOŚCI
26 wrz 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 września 2018 r. wydał decyzję ZRID nr 37/II/2018 dot. inwestycji "Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51"


czytaj więcej
10 wrz 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 10 września 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) długość odcinka od 14,80 km. Zadanie 2 km 8+241,47-21+746,16"czytaj więcej
20 sie 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 20 sierpnia 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) długość odcinka ok. 14,80 km. Zadanie 1 km 6+945,31-8+241,47"czytaj więcej
6 sie 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 6 sierpnia 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S-8", powiat wołomiński, gmina Radzymin, oraz gmina Wołomin, woj. mazowieckie.

 


czytaj więcej
2 sie 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 2 sierpnia 2018 r. wydał decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła "Konik: (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76"


czytaj więcej
1 sie 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 1 sierpnia 2018 r. wydał decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 ze względu na budowę ciągu pieszego, zjazdów, zatok autobusowych, odwodnienia, kanału technologicznego na odcinku od km 103+409,92 do km 104+214,62 w miejscowości Strykowice Górne - Helenówka, od km 109+564,92 do km 109+643,58 w miejscowości Zwoleń, od km 110+434,75 do km 112+510,50 w miejscowości Zwoleń, Osiny, Sycyna, Sydół w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku Helenówka - Sycyna w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych".czytaj więcej
10 lip 2018
Istotne zmiany okresów przedawnienia w kodeksie cywilnym oraz zasad ich obliczenia. Nowe zmiany w kodeksie cywilnym, weszły w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Zostały one wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem wprowadzonej ustawy jest skrócenie terminów przedawnienia a także wprowadzenie nowy zasada ich obliczania.

czytaj więcej
18 cze 2018
Niestety w dniu 13 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy wydając uchwalę w sprawie o sygn. akt III CZP 113/17 stanął po stronie korporacji finansowych, zamiast po stronie ich klientów.

czytaj więcej
6 cze 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 6 czerwca 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła "Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 1 - Droga ekspresowa S-7 od km 21+746,16 do km 24+003,01".czytaj więcej
28 maj 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 28 maja2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):"Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła "Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 2 - Droga ekspresowa S-7 od km 24+003,01 do km 26+711,23".


czytaj więcej
28 maj 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 28 maja 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): "

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła "Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 3 - Droga ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71".

 


czytaj więcej
18 maj 2018
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące postępowania związanego z wywłaszczeniem nieruchomości pod drogę publiczną, które odbędzie się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli (ul. Tadeusza Kościuszki 23A, Kołbiel) w dniu 29 maja 2018 r., o godz. 19:00.

czytaj więcej
14 maj 2018
Wojewoda Mazowiecki w dniu 8 maja 2018 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolina odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8,700 km”.

czytaj więcej
9 maj 2018
Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 marca 2018 r. wydał decyzję Nr 8/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 w ciągu ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na odcinku rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie”.

czytaj więcej
8 maj 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 8 maja 2018 r. wydał decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID):  „budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8,700 km". 


czytaj więcej
17 kwi 2018

 

Miło nam poinformować, że podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu akcji pro bono dla osób, których nieruchomości zostały wywłaszczone w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 


czytaj więcej
17 kwi 2018

Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 marca 2018 r. wszczął postępowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk”.


czytaj więcej
29 mar 2018

Z naszej praktyki wynika, że Klienci często mają trudności z odróżnieniem czym różni się rozdzielność majątkowa od podziału ich majątku wspólnego. Wiele osób myli bowiem sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami z sprawami o podział majątku wspólnego małżonków. Z tego względu poniżej przedstawiamy krótki artykuł, który mamy nadzieję pomoże Państwu zrozumieć podstawowe różnice między rozdzielnością majątkową a podziałem majątku oraz  wskazuje możliwe sposoby ich przeprowadzenia.


czytaj więcej
19 lut 2018
Skutkiem zawarcia między małżonkami, którzy dotychczas nie zawierali między sobą żadnych umów majątkowych, umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest wcześniejsze, czyli jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, ustanie między małżonkami wspólności ustawowej, która powstała między nimi z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Zawarcie takiej umowy powoduje szereg konsekwencji, które po krótce zostaną omówione poniżej...

czytaj więcej
12 paź 2017
Przedmiotem niniejszego wpisu jest możliwość obciążenia dłużnika, będącego przedsiębiorcą kosztami windykacji. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pomimo, iż ustawa obowiązuje od ponad 4 lat, to niewielu przedsiębiorców ma świadomość uprawnień jakie im przysługują.

czytaj więcej
13 wrz 2017
Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu przez Sąd zdolności do czynności prawnych danej osoby ze względu na chorobę psychiczną tej osoby, jej niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym pijaństwo lub narkomanię. Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite oraz częściowe.

Ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza...

czytaj więcej
24 sie 2017
Nieruchomości przeznaczone pod nowe drogi publiczne wywłaszczane są w szczególnym trybie. Tryb postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, jak również o odszkodowanie za tak wywłaszczone nieruchomości, reguluje obecnie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwana specustawą drogową. Postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi publicznej zaczynają się od wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Decyzję tę w zależności od charakteru drogi (krajowa/wojewódzka lub powiatowa/gminna) wydaje wojewoda albo starosta. W decyzji tej określone są nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomości te, z dniem kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej
11 sie 2017
Klienci często pytają nas jaki wpływ na dziedziczenie będzie miało zawarcie między małżonkami umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. Umowy te bowiem stają się coraz popularniejsze. Małżonkowie dążą do zabezpieczenia swoich interesów majątkowych, ale również interesów majątkowych drugiego małżonka, zwłaszcza gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Zanim udzielimy odpowiedzi na zadane pytanie, przybliżymy nieco ogólne zasady dziedziczenia zgodnie z prawem polskim.

czytaj więcej
10 lip 2017

W dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: „Ustawa”). Ustawa ta ma m.in. na celu ujednolicenie procedur związanych z rozpatrywaniem reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Przed wprowadzeniem Ustawy, każdy podmiot rynku finansowego we własnym zakresie ustalał procedury związane z przyjmowaniem reklamacji od klientów, a także brak było sankcji za niedotrzymanie terminu rozpoznania reklamacji. W konsekwencji taki stan rzeczy nie dawał klientom odpowiedniego zabezpieczenia przed opieszałością w rozpatrzeniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego. 


czytaj więcej
14 lut 2017
W dniu 20 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o sygn. akt III UZP 2/16 zgodnie z którą w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego (adwokata) przyjmując za podstawę obliczenia tego wynagrodzenia wartość przedmiotu sporu, a nie stawkę minimalną obowiązującą w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Uchwale tej nadana została moc zasady prawnej, a jej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały. Podjęcie uchwały w praktyce oznacza wzrost wysokości wynagrodzenia pełnomocników procesowych, a tym samym wzrost kosztów procesu należnych od strony przegrywającej sprawę. 

czytaj więcej
proti - to be online