indywidualne
traktowanie klienta

Nieruchomości

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowane dla naszych Klientów mogą okazać się kwestie związane z nieruchomościami, jak również, że decyzje w tym zakresie nie należą do najłatwiejszych gdyż dotyczą kwestii majątkowych.Prawo nieruchomości jest dziedziną obszerną, obejmuje wiele aspektów, przede wszystkim prawa podmiotowe związane z własnością i wieczystym użytkowaniem, ograniczone prawa rzeczowe, ale także szeroko rozumiany obrót nieruchomościami.

Problematyka prawna związana z nieruchomościami jest zatem niezwykle szeroka, a regulacje rozmieszczone są w wielu ustawach, rządzących się własnymi zasadami. Wszystko to sprawia, że postępowania dotyczące nieruchomości są zazwyczaj długotrwałe i skomplikowane, wymagają gruntownej znajomości regulacjiprawnych w tym zakresie. Z tego względu pomoc kancelarii adwokackiej w postępowaniach dotyczących nieruchomości z reguły okazuje się niezbędna. Korzystanie z pomocy adwokata umożliwia nie tylko prawidłowe zabezpieczenie interesu Klienta, ale również korzystnie wpływa na tok postępowania. Nasza warszawska kancelaria adwokacka zapewnia swoim Klientom pomoc na każdym etapie sprawy dotyczącej nieruchomości, począwszy od konsultacji i porad prawnych, poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Powierzając Kancelarii prowadzenie sprawy Klienci nie muszą zajmować się formalnościami i poświęcać czasu na zrozumienie niuansów prawnych związanych z podejmowanymi przez nich decyzjami.

W naszej Kancelarii wiemy, że jedną z podstaw współpracy z Klientem jest stałe i bieżące informowanie Klienta o postępach w sprawie. Jednocześnie każdy nasz Klient otrzymuje możliwość samodzielnego monitorowania przebiegu prowadzonej dla niego sprawy poprzez stworzony w tym celu Panelu Klienta. System ten umożliwia Klientowi zapoznanie się ze stanem postępowania, treścią korespondencji i pism, jak również zakresem podjętych czynności.

Adwokaci z naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej reprezentują Klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach przed Sądami wieczystoksięgowymi, postępowaniach mediacyjnych, przed organami administracji publicznej, jak również doradzają w transakcjach dotyczących nieruchomości, dokładając wszelkich starań, aby interes Klienta był jak najlepiej zabezpieczony. Kancelaria pomaga w szczególności w ustaleniu i uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, zapewnia pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, umów najmu czy dzierżawy. Wspieramy wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz zarządców nieruchomości w zakresie ich bieżącej działalności. Dzięki doskonałej współpracy naszego zespołu, z powodzeniem prowadzimy postępowania w zakresie nieruchomości.

 

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:

 • nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • ochrony własności,
 • naruszenia posiadania,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za posadowione na nieruchomości linie przesyłowe, służebności przesyłu,
 • odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • zwrotu nakładów,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • opróżnienia lokalu (eksmisji) i odszkodowania w związku z nieprzydzieleniem przez gminę lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych,
 • spraw wieczystoksięgowych, w tym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • spraw dekretowych,
 • spraw z zakresu reformy rolnej,
 • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online