INDYWIDUALNE
TRAKTOWANIE KLIENTA
SPECJALIZACJE

Zakres działalności naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej obejmuje różne gałęzi prawa – dotyczące życia prywatnego oraz zawodowego. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych w oparciu o znajomość kodeksu cywilnego i karnego. Pomagają także w sprawach spadkowych, rozwodowych, administracyjnych, sporach pracowniczych i z pracodawcami, a także w postępowaniach dotyczących nieruchomości. We wskazanych obszarach proponują nie tylko doradztwo, ale także wsparcie w postaci przygotowania opinii prawnej, przygotowania stosownej dokumentacji, czy reprezentowania Klientów przed sądami i organami administracyjnymi.

Ponadto Wysocki & Wudarczyk Kancelaria Adwokacka Sp. j. oferuje obsługę prawną firm. Jest to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorców w postaci stałej pomocy w sprawach prawnych bądź w postaci doraźnego wsparcia. W przypadku stałej współpracy zakres działań jest szczegółowo ustalany na początku przez adwokata. Umożliwiamy ewentualne przyszłe zawężenie lub rozszerzenie przedmiotowego zakresu.

Udzielamy pomocy prawnej przede wszystkim Klientom z Warszawy i okolic, z uwagi na lokalizację naszej kancelarii. Wspieramy również osoby z innych regionów kraju, ustalając z każdym Klientem charakter i sposób obiegu informacji.

Adwokat - prawo i sprawy karne

W naszej kancelarii adwokackiej udzielamy pomocy w postępowaniach regulowanych przez kodeks karny. Występujemy w roli zarówno obrońców, jak też jako oskarżyciele posiłkowi. Wspieramy Klientów podczas postępowania – od etapu przygotowawczego, aż po reprezentowania w Sądzie Najwyższym. Zapewniamy pełną informację w zakresie praw i obowiązków poszkodowanego i oskarżonego.

Sprawy cywilne

Nasi adwokaci zapewniają pomoc w bardzo rozległym obszarze prawa, jakim są sprawy cywilne. Już w momencie konsultacji udzielają porad prawnych oraz wskazują możliwe drogi rozwiązania sytuacji przy dostępnych narzędziach prawnych. Aby skorzystać z ich doradztwa umożliwiamy udzielanie porad w trybie online.

Adwokat - rozwody i sprawy opiekuńcze

Pomagamy przejść naszym Klientom przez trudne sytuacje, jak separacje i rozwody. Z uwagi na bardzo delikatny charakter tych spraw zapewniamy pełną poufność zarówno w czasie prowadzonej sprawy, jak i po jej rozwiązaniu. Ponadto wspieramy naszych Klientów w dalszych działań jak: sprawy opiekuńcze, alimenty.

Sprawy spadkowe

Do naszej kancelarii adwokackiej mogą zgłosić się osoby, które poszukują pomocy w związku z otrzymanym spadkiem. Nie tylko udzielamy porad prawnych, ale też sporządzamy projekty testamentów, sporządzamy pozwy w sprawach sądowych, a także reprezentujemy naszych Klientów przed właściwymi sądami i organami administracyjnymi.

Adwokat - prawo pracy

Pomagamy przedsiębiorcom w sprawach regulowanych kodeksem pracy. Nasi adwokaci reprezentują również pracowników w sporach z pracodawcami. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, przygotowujemy regulaminy oraz sporządzamy umowy. Pomagamy opracować politykę antymobbingową oraz antydyskryminacyjną.

Sprawy administracyjne

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Do naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej mogą zgłosić się osoby poszukujące wsparcia w sporządzaniu opinii dotyczących procedury administracyjnej, pism w sprawie zażaleń i wniosków o nieważność decyzji. Wspieramy również doradztwem.

Nieruchomości

Pomagamy w sprawach dotyczących nieruchomości, zarówno w kwestiach ochrony własności i nabycia praw własności, czy sprawach wieczystoksięgowych. Adwokaci zapewniają doradztwo prawne, ale także sporządzają opinie, przygotowują odpowiednie dokumenty, czy reprezentują przed organami administracyjnymi.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Na rzecz naszych Klientów udzielamy wsparcia w dochodzeniu odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Nasz adwokat zapewnia wsparcie prawne na każdym etapie dochodzenia roszczeń – od momentu konsultacji aż po reprezentowanie przed organami I i II instancji. Pomagamy osobom prywatnym i firmom.

Obsługa prawna firm

Przedsiębiorstwom małym, średnim oraz dużym, w szczególności z Warszawy i okolic, zapewniamy obsługę prawną. Proponujemy stałą współpracę bądź doraźne wsparcie – w zależności od bieżących potrzeb w biznesie. Jeszcze przed podjęciem działań, adwokat ustala zakres prac i obowiązków, który można w przyszłości modyfikować.

ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online