indywidualne
traktowanie klienta

Sprawy administracyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Z uwagi na obszerność i zawiłość prawa administracyjnego pomoc adwokata w ochronie interesu Klienta z reguły okazuje się niezbędna. Nieznajomość procedury administracyjnej czy sądowoadministracyjnej niejednokrotnie znacznie utrudnia Klientom skuteczne dochodzenie przysługujących im praw. Sprawy administracyjne są zazwyczaj postępowaniami zawiłymi, sformalizowanymi i długotrwałymi. Adwokat doskonale zdaje sobie sprawę kiedy oraz jakiego rodzaju czynności przedsięwziąć, aby możliwie przyśpieszyć i usprawnić postępowanie, zabezpieczając przy tym interes Klienta. Powierzając Kancelarii prowadzenie sprawy nasi Klienci nie muszą koncentrować się na formalnościach, ani samodzielnie podejmować skomplikowanych decyzji w nie zawsze jasnych dla nich kwestiach.

W naszej kancelarii rozumiemy jak istotne jest otrzymywanie przez Klienta aktualnych informacji o postępowaniu. Każdy Klient w ramach świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej otrzymuje spersonalizowany dostęp do prowadzonego przez Kancelarię systemu obsługi Klienta (Panel Klienta), za pośrednictwem którego możliwe jest monitorowanie prowadzonej dla Klienta sprawy. W ten sposób Klient ma możliwość zapoznania się z treścią korespondencji i pism o dowolnie wybranej porze i w dowolnym miejscu z zapewnionym dostępem do Internetu.

Kancelaria prowadzi postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, m.in. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (w tym pod autostrady), dekretu warszawskiego i reformy rolnej. Adwokaci z naszej warszawskiej kancelaria reprezentują Klientów przed organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz Sądami administracyjnymi.

 

W zakres usług kancelarii wchodzi m.in.:

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz dalszych pism w sprawie, odwołań, zażaleń, wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o wznowienie postępowania, skarg na decyzje administracyjne, skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skarg kasacyjnych,
  • reprezentowanie Klientów w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
  • dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień
ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online