indywidualne
traktowanie klienta

Adwokat - rozwody i sprawy opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi jeden z głównych obszarów praktyki kancelarii. W naszej kancelarii adwokackiej rozumiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne i opiekuńcze. Powierzając prowadzenie sprawy ze stosunków między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi obdarzają Państwo adwokata zaufaniem, przekazując informacje o najbardziej osobistych, trudnych i istotnych dla Państwa kwestiach. Sprawy ze stosunków rodzinnych są postępowaniami szczególnie trudnymi dla naszych Klientów, nacechowane są emocjami, które wielokrotnie utrudniają podejmowanie przez Klienta korzystnych decyzji procesowych. Jednocześnie kwestie związane z prawem rodzinnym często są niebywale zawiłe, stąd pomoc specjalisty z reguły okazuje się niezbędna.

Zlecając naszym adwokatom prowadzenie postępowania Klienci nie muszą skupiać się na formalnościach i podejmowaniu skomplikowanych decyzji, które kształtować będą ich przyszłą sytuację rodzinną. Kancelaria prowadzi postępowanie kompleksowo, w jak najlepszym interesie Klienta, dążąc do zapewnienia Klientowi możliwie najlepszej ochrony prawnej. 

Mamy świadomość, jak istotne dla Klienta jest rozeznanie w obecnej sytuacji procesowej, dlatego też nasza warszawska kancelaria adwokacka zapewnia swym Klientom poprzez elektroniczny Panel Klienta bieżącą informację o postępach w sprawie i podejmowanych czynnościach, w tym możliwość zapoznania się z treścią każdego pisma jeszcze przed jego wniesieniem do Sądu.

Ponadto w trakcie całej obsługi prawnej zostaje Państwu przydzielony indywidualny opiekun prawny - adwokat, do którego otrzymują Państwo bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy. Opiekun prawny czuwa nad prawidłowym tokiem sprawy i przejdzie z Państwem przez całe postępowanie.


Sprawy rozwodowe

Skorzystanie z pomocy kancelarii znacznie ułatwia Klientowi przejście przez trudny czas jakim jest rozwód. Udział adwokata nie tylko gwarantuje Klientowi należytą ochronę jego interesów i walkę o jak najkorzystniejsze rozwiązanie, ale również znacznie przyspiesza czas trwania postępowania rozwodowego, minimalizuje skutki i koszty rozwodu. W sprawach, w których małżonkowie są ze sobą w znacznym stopniu skonfliktowani skorzystanie z pomocy adwokata pozwala zaoszczędzić stresu iuniknąć zaognienia konfliktu. Wszelkie bowiem kontakty i ustalenia pomiędzy stronami dokonywane są za pośrednictwem naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej.

Sprawy rozwodowe sąpostępowaniami złożonym, poza orzeczeniem rozwodu zazwyczaj obejmują one również rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktów z dziećmi, alimentów, korzystania ze wspólnego mieszkania, a ponadto obejmować mogą kwestię podziału majątku wspólnego małżonków. Złożoność postępowania i emocje, które ono wywołuje sprawiają, iż korzystanie z pomocy prawnej adwokata w sprawach o rozwód jest szczególnie uzasadnione.

 

Separacja

Decyzja o separacji jest jedną z trudniejszych decyzji w życiu Klienta, gdyż dotyczy materii delikatnej i istotnej, a mianowicie rodziny. Sprawy ze stosunków pomiędzy małżonkami, w tym o separacje, zazwyczaj niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Powierzając Kancelarii prowadzenie postępowania Klienci zdejmują z siebie ciężar prowadzenia postępowania i w trudnych dla nich chwilach, nie muszą koncentrować się na formalnościach. W sprawach, w których małżonkowie są ze sobą skonfliktowani, skorzystanie z pomocy adwokata pozwala zaoszczędzić stresu oraz uniknąć zaognienia konfliktu między stronami, wpływając korzystnie na czas trwania samego postępowania. Celem naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej jest pomoc Klientowi w przejściu przez trudny czas w sposób sprawny, szybki i jak najmniej stresujący oraz zapewnienie jak najszerszej ochrony prawnej. Adwokaci prowadzą sprawy kompleksowo, zawsze dążąc do jak najlepszego zabezpieczenia interesu Klienta na każdym etapie postępowania, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego.

 

Małżeńskie sprawy majątkowe

Zawiłość regulacji prawnych dotyczących majątkowych spraw małżeńskich, w tym zwłaszcza podziału majątku wspólnego małżonków, sprawia, że pomoc adwokata z reguły okazuje się niezbędna. Zawierając związek małżeński Klienci często nie myślą o zabezpieczeniu swoich interesów na przyszłość, podczas gdy każdą umowę, w tym majątkową małżeńską, zawiera się przede wszystkim na gorsze czasy.

Pomoc naszej warszawskiej kancelarii adwokacje pozwala na zapewnienie Klientom jak najlepszej ochrony prawnej już na początkowym etapie zakładania rodziny, jak również zabezpieczenie majątku Klienta na przyszłość. Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, które należą do jednych z najbardziej skomplikowanych postępowań zarówno ze względu na złożoność regulacji prawnych, jak również trudności dowodowe. Rozstrzygnięcia zapadające w sprawach o podział majątku kształtują sytuację Klienta nie tylko na chwilę obecną, ale również na najbliższe lata, niekiedy dziesięciolecia. Korzystanie z usług adwokata korzystnie wpływa na bieg postępowania sądowego, skracając czas trwania procesu, co pozwala zaoszczędzić nerwów i formalności oraz sprzyja jak najlepszemu zabezpieczeniu interesów Klienta na przyszłość.

Adwokaci z naszej warszawskiej kancelarii doradzają Klientom w sprawach dotyczących regulacji majątkowych między małżonkami. W zakres usług kancelarii wchodzi m.in.:

 • sporządzanie projektów majątkowych umów małżeńskich,
 • zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami,
 • przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na osobisty i odwrotnie,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania małżonka,
 • alimenty pomiędzy byłymi małżonkami
 • i inne

 

Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz opieki i kurateli. Priorytetem warszawskiej kancelarii adwokackiej jest interes Klienta oraz ochrona dobra dziecka, które najczęściej jest najbardziej poszkodowane zpowodu konfliktów w rodzinie. Korzystanie z pomocy adwokatów korzystnie wpływa na tok postępowania, pozwala uniknąć błędów procesowych, przyczynia się do tego, aby w postępowaniu prawo rodzinne stosowane było zgodnie z jego głównymi zasadami jakimi są dobro dziecka oraz dobro rodziny. Kancelaria w porozumieniu z Klientem poszukuje najlepszych rozwiązań, tak aby dobro Klienta oraz dziecka było jak najlepiej zabezpieczone. Udzielając pomocy, adwokaci mogą znacznie przyspieszyć czas trwania postępowania, co minimalizuje skutki i koszty procesu, jak również pozwala zaoszczędzić stresu, także tym najmłodszym „uczestnikom” postępowania jakim są dzieci. Mając świadomość jak istotne i delikatne są sprawy dotyczące dzieci, szczegółowo wskazujemy naszym Klientom konsekwencje podejmowanych kroków prawnych. Zdając sobie sprawę jak szybko zmieniają się stosunki rodzinne, adwokaci oferują pomoc na każdym etapie postępowania.


Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • ustalenie oraz zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • alimenty,
 • przysposobienie,
 • ustalenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • kontakty z dziećmi, wnukami,
 • z zakresu opieki i kurateli
ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online