Zaufanie
i tajemnica adwokacka
INFORMACJE NA TEMAT TAJEMNICY ADWOKACKIEJ

PRIORYTETEM KANCELAERII JEST ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH Z ZACHOWANIEM NALEŻYTYCH STANDARDÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH BEZWGLĘDNEGO ZACHOWANIA TAJEMNICY ADWOKACKIEJ

Rozumiemy, że każdy Klient korzystający z naszych usług udziela często informacji bardzo osobistych, dotyczących jego życia prywatnego lub też informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – co jest konieczne dla prowadzenia przez adwokata spraw karnych, postępowania dotyczącego rozwodu, czy obsługi prawnej firm.
Wybierając naszą Kancelarię adwokacką uzyskują Państwo gwarancje, że żadna z powierzonych nam informacji nie zostanie wbrew Państwu ujawniona i wykorzystana, nawet  po zakończeniu współpracy z Kancelarią. 
Tajemnica adwokacka jest podstawową składową współpracy pomiędzy adwokatem a Klientem, to dzięki niej powstaje konieczna do współpracy relacja oparta na zaufaniu. Tajemnicą adwokacką chronione są nie tylko informacje udzielone adwokatowi, ale również wszelkie materiały powierzone mu w czasie prowadzenia sprawy, tj. dokumenty, wszelkiego rodzaju nośniki informacji, fotografie, nagrania oraz inne rodzaje materiałów.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie przez adwokata w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest poparte stosownymi regulacjami ustawowymi, tak w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, jak również w innych ustawach procesowych.
Umożliwia to powołanie się na obowiązek zachowania tajemnicy w trakcie gdy Sąd lub inne organy chciałby przeprowadzić przesłuchania adwokata na okoliczność informacji udzielonych przez Klienta.

Niezależnie od obowiązku zachowania tajemnicy określonego w poszczególnych ustawach, istnieje obowiązek określony w §19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), który stanowi jeden z filarów etycznego postępowania adwokata. Naruszenie tej zasady stanowi bardzo poważny delikt dyscyplinarny.

Z tego względu bardzo ważne jest, aby Klient wybierając kancelarię do prowadzenia sprawy wybrał taką, w której działają adwokaci. Tylko wówczas Klient ma gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkich powierzonych informacji.
Współpracuj z nami
proti - to be online